Start Kontakt
Formularz rekrutacyjny

Nazwisko *
Imię / imiona *
Data urodzenia *
Zdjęcie *
Format
3,5 x 4,5 cm
Nie większe niż 2MB

Dozwolone rozszerzenia:
png, jpg, jpeg
Adres stałego zamieszkania:
Miejscowość *
Nr domu *
Poczta *
Gmina *
Ulica *
Kod pocztowy *
Województwo *
Odłegłość z miejsca zamieszkania do Krakowa (w km) *
Wybrana szkoła:
Typ szkoły *
Klasa do której sie ubiegasz *
Nazwa szkoły *
Profil *
Numer telefonu:
Matki
Ojca
Kandydata *
Stacjonarny
Adres e-mail:
Rodzica *
Kandydata *
Uwagi:
Potwierdzam, że w/w dane są zgodne z prawdą. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zadań opiekuńczo wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) - Kliknij, aby dowiedzieć się więcej! *

Pobierz
Pobierz dokumenty rekrutacyjne - wypełnij je w domu na komputerze bądź ręcznie i przywieź na rozmowę rekrutacyjną. Tylko po pobraniu możesz wysłać formularz!