Start Kontakt
Aktualności

Powrót do aktualności


1,5 procenta

today 2024-02-07
Szanowni Państwo,
 
Prosimy o wsparcie naszej działalności
Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie
przekazując 1,5 % swojego podatku dochodowego wykazywanego
w rocznym zeznaniu podatkowym.
 
Aby to zrobić prosze podać w formularzu PIT
numer KRS 0000236286 Fundacji Ignatianum.
 
Nasza placówka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, dlatego
też pozyskuje środki finansowe na swoją działalność poprzez współpracę
z ww. fundacją posiadającą statut organizacji pożytku publicznego.
Przekazane środki finansowe pomogą kontynuować i rozwijać działalność 
edukacyjno-wychowawczą młodzieży Bursy Szkół Średnich ZMMPiR
w Krakowie w zakresie:
 
- organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Bursy;
- wyposażenia biblioteki i pracowni komputerowej;
- wspierania uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej;
- dofinansowania potrzeb uczniów zdolnych.  
 
W imieniu Bursantów i Pracowników Bursy,
dziękuję Państwu za pamieć i wsparcie.